Adatvédelem

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése és 13. cikk értelmében a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: adatkezelő) tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatkezelővel fennálló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatai kezeléséről. 

Az Ön adatainak kezelésére az alábbi adatkezelő lesz jogosult.

Adatkezelő:

Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Adatkezelő képviselőjének neve, elérhetősége:

Budavári Valéria ügyvezető

Tel.: +36/20-287-6505

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

I. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelések 

I.I. Álláspályázatra jelentkezők nyilvántartása

Kezelt adatok köre

pályázó által az önéletrajzba beírt személyes adatok, név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés célja

pályázat útján új dolgozó felvétele

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) a) pont – Az érintett hozzájárulása az adatkezelés jogalapja, mivel önkéntesen lehet jelentkezni a meghirdetett állásokra.

Sikertelen pályázat esetén az adatkezelő az érintett hozzájárulását kérheti a benyújtott pályázat további kezeléséhez.

Időtartam

Sikeres pályázat esetén a pályázati eljárást követően létesített munkaviszony megszűnésétől, megszüntetésétől számított 3 évig, sikertelen pályázat esetén az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozót nem vesz igénybe az adatkezelő.

Adattovábbítás

Nem történik adattovábbítás.

 I.II. Munkavállalók személyi anyagával kapcsolatos tájékoztatás

Kezelt adatok köre

név, születési hely, születési idő, anyja neve, lakcím, személy igazolvány száma, személyi száma, adószáma, adóazonosító jele, bankszámlaszáma, munkabér, TAJ száma, foglalkozás egészségügyi vizsgálat eredménye, telefonszám, e-mail cím, családi állapot, gyermekek neve és születési helye, ideje

Adatkezelés célja


munkaviszony létesítése, teljesítése és fenntartása

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, illetve munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 10. §, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 99/A. § (1) bek.

Időtartam

érintett esetében irányadó nyugdíjkorhatár elérését követő 5 év

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozót nem vesz igénybe az adatkezelő.

Adattovábbítás

Nem történik adattovábbítás.

I.III. Távolléti adatok

Kezelt adatok köre

 név, születési hely, idő, anyja neve, lakóhely, TAJ szám

Adatkezelés célja


távolléti adatok kezelése, rögzítése, nyilvántartása

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, illetve munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 10. §

Időtartam

érintett esetében irányadó nyugdíjkorhatár elérését követő 5 év

Adatfeldolgozó

Máté Imre, 3104 Salgótarján, Frigyes körút 1.

Adattovábbítás

Nem történik adattovábbítás.

I.IV. Jelenléti ívek

Kezelt adatok köre

név, munkába érkezés és távozás időpontja

Adatkezelés célja

dolgozó munkában töltött napjainak nyilvántartása, ami a munkabér fizetésének az alapját képezi

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, illetve munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 10. §, 134. § (1)-(2) bek.

Időtartam

munkaviszony megszűnésétől, megszüntetésétől számított 3 év

Adatfeldolgozó

Szecsődi Zoltánné könyvelő 3104 Salgótarján, Csokonai út 78.

Adattovábbítás

Nem történik adattovábbítás.

I.V. Szabadság nyilvántartások

Kezelt adatok köre

név, megállapított szabadságok száma

Adatkezelés célja

dolgozók rendelkezésre álló és kivett szabadságának nyilvántartása

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, illetve munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 10. §, 134. § (1) bek. c) pont

Időtartam

munkaviszony megszűnésétől, megszüntetésétől számított 3 év

Adatfeldolgozó

Szecsődi Zoltánné könyvelő 3104 Salgótarján, Csokonai út 78.

Adattovábbítás

Nem történik adattovábbítás.

I.VI. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek

Kezelt adatok köre

név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adószám, adóazonosító jel, háztartásban élők száma, vagyoni helyzetre vonatkozó adatok, családi állapotra vonatkozó adatok

Adatkezelés célja

a törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, illetve és az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. Tv. 3. § (3) bek e) pont

Időtartam

 a vagyonnyilatkozat leadásától számított 1 év

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozót nem vesz igénybe az adatkezelő.

Adattovábbítás

Nem történik adattovábbítás.

 I.VII. Meghatalmazások

Kezelt adatok köre

név, születési hely, születési idő, anyja neve, lakcím, személy igazolvány száma

Adatkezelés célja

valamely jognak, kötelezettségnek ledelegálása az érintett részére, a meghatalmazás alapján vagy segítségével kötött jogügyletekben, intézett ügyekben az intézkedési jogosultság bizonyítása

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja

Időtartam

munkaviszony megszűnésétől, megszüntetésétől számított 5 év

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozót nem vesz igénybe az adatkezelő.

Adattovábbítás

Nem történik adattovábbítás.

I.VIII. Az adatkezelő számára közérdekű önkéntes tevékenységet folytatók

Kezelt adatok köre

név, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés célja

nyilvántartása készítése az önkéntes tevékenységet folytatókról; a tervezett munkálatokról, eseményekről, rendezvényekről történő értesítés; szükség esetén önkéntes munka kérése

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja

Időtartam

önkéntesek köréhező történő csatlakozás, hozzájárulás visszavonásáig

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozót nem vesz igénybe az adatkezelő.

Adattovábbítás

Nem történik adattovábbítás.

II. Szerződésekkel, szerződő felekkel, szerződésből fakadó jogok érvényesítésével kapcsolatos tájékoztatás

II.I. Beszerzési eljárásban résztvevők

Kezelt adatok köre

név, lakcím, anyja neve, születési hely és idő, személyi igazolvány szám, adóazonosító szám, adószám

Adatkezelés célja

beszerzési eljárások jogszerű lefolytatása

Jogalap

GDPR. 6. cikk (1) bek. b) pontja

Időtartam

Sikertelen beszerzési eljárás esetén a beszerzési eljárás végéig. Sikeres beszerzési eljárás esetén a szerződés teljesítésétől számított 5 év.

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozót nem vesz igénybe az adatkezelő.

Adattovábbítás

Nem történik adattovábbítás.

II.II. Bérleti szerződés

Kezelt adatok köre

név, születési név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, adóazonosító szám, adószáma, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám

Adatkezelés célja

bérleti szerződés megkötése, fenntartása, abból fakadó jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése érdekében

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja

Időtartam

Szerződés megszűnésétől számított 5 év

Adatfeldolgozó

CZ-Controll Befektetési és Tanácsadó Kft

1133 Budapest, Visegrádi út 76. 3. emelet

Adattovábbítás

Nem történik adattovábbítás.

II.III. Vállalkozási szerződés

Kezelt adatok köre

név, születési név lakcím, anyja neve, születési hely, idő, adóazonosító szám, adószáma, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám

Adatkezelés célja

vállalkozási szerződés megkötése, fenntartása, abból fakadó jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése érdekében

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja

Időtartam

Szerződés megszűnésétől számított 5 év

Adatfeldolgozó

CZ-Controll Befektetési és Tanácsadó Kft

1133 Budapest, Visegrádi út 76. 3. emelet

Adattovábbítás

Nem történik adattovábbítás.

II.IV. Megbízási szerződés

Kezelt adatok köre

név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, telefonszám, e-mail, adóazonosító jel, adószám, személyi igazolvány szám, bankszámlaszám

Adatkezelés célja

megbízási szerződés megkötése, fenntartása, abból fakadó jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése érdekében

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja

Időtartam

Szerződés megszűnésétől számított 5 év

Adatfeldolgozó

CZ-Controll Befektetési és Tanácsadó Kft

1133 Budapest, Visegrádi út 76. 3. emelet

Adattovábbítás

Nem történik adattovábbítás.

II.V. Követeléskezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre

név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, tartozás összege

Adatkezelés célja

követeléskezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtása, tartozások nyilvántartása és behajtása (fizetési meghagyás, végrehajtási eljárás indítása vagy fizetési könnyítésről szóló megállapodás kötése)

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  97. § (2) bekezdése

Időtartam

Követelés fennállásáig. Behajthatatlan követelés esetén a behajthatatlanság tényének megállapításának időpontjáig. Sikeres behajtás esetén a tartozás teljes mértékben történő kiegyenlítéséig.

Adatfeldolgozó

megbízott ügyvéd, közjegyző

Adattovábbítás

megbízott ügyvéd, közjegyző, végrehajtó, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság


II.VI. Peres eljárás

Kezelt adatok köre

név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, adóazonosító szám, adószáma, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés célja

perképviselet ellátása, jogok érvényesítése peres eljárás útján.

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) bek. b) és a GDPR 9. cikk (2) bek. f) pontja, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. Törvény

Időtartam

Per jogerős lezárásának időpontjáig.

Adatfeldolgozó

megbízott ügyvéd

Adattovábbítás

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

III. Szálláshely-szolgáltatást és egyéb szolgáltatási igénybe vevők, rendezvényeken résztvevők tájékoztatása


III.I. Szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők

Kezelt adatok köre

név, születési név, születési hely és idő, neme, állampolgársága, anyja neve, személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának azonosító adatai, vízum vagy tartózkodási engedély száma, beutazás időpontja és helye, szálláshely igénybevételének kezdő és várható, valamint tényleges befejező időpontja

allergiára vonatkozó adatok (ételallergia), gyógyszerallergiára vonatkozó adatok, étrendre vonatkozó információ, egyéb egészségügyi adatok, fertőző betegségekről történő nyilatkozás

Adatkezelés célja

szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők bejelentkezésével kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése, valamint az adatkezelő részéről megfelelő szolgáltatás biztosítása.

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, GDPR 9. cikk (2) bek. a), illetve 2016. évi CLVI. Törvény 9/H. §

Időtartam

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-hoz igazodva a számviteli bizonylat kiállításától számított 8 év

Adatfeldolgozó

EleniSoft Hungary Kft. 2009 Pilisszentlászló, Tölgyfa utca 43

Adattovábbítás

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ

 III.II. IFA bevalláshoz

Kezelt adatok köre

név, születési név, születési hely és idő, neme, állampolgársága, anyja neve, személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának azonosító adatai, vízum vagy tartózkodási engedély száma, beutazás időpontja és helye, szálláshely igénybevételének kezdő és várható, valamint tényleges befejező időpontja

Adatkezelés célja

idegenforgalmi adó bevalláshoz szükséges adatok rögzítése, továbbítása

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, illetve 2016. évi CLVI. Törvény 9/H. §

Időtartam

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-hoz igazodva a számviteli bizonylat kiállításától számított 8 év

Adatfeldolgozó

EleniSoft Hungary Kft. 2009 Pilisszentlászló, Tölgyfa utca 43

Adattovábbítás

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, NAV

III.III. Workshopokon résztvevők

Kezelt adatok köre

név e-mail cím, törvényes képviselő neve

Adatkezelés célja

workshopokon résztvevők nyilvántartása

Jogalap

GDPR. 6. cikk (1) bek. a) pontja

Időtartam

önkéntes hozzájárulás visszavonásáig

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozót nem vesz igénybe az adatkezelő.

Adattovábbítás

Nem történik adattovábbítás.

III.IV. Nyári táborra jelentkezők

Kezelt adatok köre

név, születési hely és idő, neme, állampolgársága, lakcíme, törvényes képviselő neve, telefonszáma, e-mail címe

allergiára vonatkozó adatok (ételallergia), gyógyszerallergiára vonatkozó adatok, étrendre vonatkozó információ, egyéb egészségügyi adatok, fertőző betegségekről történő nyilatkozás

Adatkezelés célja

nyári táborok megszervezése, lebonyolítása

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) bek a), valamint a GDPR 9. cikk (2) bek. a) pontja

Időtartam

a számviteli bizonylat kiállításától számított 8 év

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozót nem vesz igénybe az adatkezelő.

Adattovábbítás

Nem történik adattovábbítás.

III.V. Rendezvényeken, eseményeken készült képfelvételek

Kezelt adatok köre

képmás

Adatkezelés célja

rendezvények lebonyolítása, megszervezése, rögzítése

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) bek a)

Időtartam

önkéntes hozzájárulás visszavonásáig

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozót nem vesz igénybe az adatkezelő.

Adattovábbítás

Facebook

III.VI. Kerékpárbérlés

Kezelt adatok köre

név, lakcím, telefonszám, személyi igazolvány száma

Adatkezelés célja

kerékpárbérlés lebonyolítása

Jogalap

GDPR. 6. cikk (1) bek. b) pontja

Időtartam

a kerékpárbérlés megszűnésétől számított 5 év

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozót nem vesz igénybe az adatkezelő.

Adattovábbítás

Nem történik adattovábbítás.

III.VII. Nyereményjáték

Kezelt adatok köre

név, telefonszám, e-mail cím,

Adatkezelés célja

nyereményjáték szervezése, illetve a nyertesek értesítése, közzététele

Jogalap

GDPR. 6. cikk (1) bek. a) pontja

Időtartam

A nyereményjátékon nyertes érintettek személyes adatait a nyereményjáték időtartamát követően az ajándék átvételéig, de legfeljebb 30 napig kezeli az adatkezelő. A nyereményjátékon nem nyertes érintettek személyes adatait a nyereményjáték lezárását követően azonnal törlik.

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozót nem vesz igénybe az adatkezelő.

Adattovábbítás

Facebook

 III.VIII. Panaszkezelés

Kezelt adatok köre

név, születési hely és idő, lakóhelye telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés célja

panaszügyek kivizsgálása, annak eredményéről az érintett értesítése

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) bek. c) és a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. Törvény 1.§-a szerint a panaszok elintézése

Időtartam

a panaszügy kivizsgálásának lezárásától számított 5 év

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozót nem vesz igénybe az adatkezelő.

Adattovábbítás

Nem történik adattovábbítás.

 

Az Önt megillető jogosultságok (részletes kifejtését a jelen tájékoztató melléklete tartalmazza):

1.   az átlátható tájékoztatáshoz való jog – jelen tájékoztatóval az adatkezelő információt nyújt az adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy az Ön személyes adatait ki, milyen célból, milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy Önt az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat;

2.   a személyes adataihoz való hozzáférés joga – Ön bármikor megkérdezheti az adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon;

3.    a személyes adatai helyesbítéséhez való jog – Ön kérheti, hogy az adatkezelő az Ön pontatlan személyes adatait javítsa ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki;

4.    a személyes adatainak törléséhez való jog – Ön kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő törölje;

5.    az adatkezelés korlátozásához való jog – Ön (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében) kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne kezelje;

6.    a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatott címzettek személyére vonatkozó tájékoztatás  kérésére tájékoztatjuk Önt a hivatkozott címzettekről;

7.   az adathordozhatósághoz való jog – kérheti, hogy az adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában illeti meg Önt, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált eszközökkel történik;

8.  a tiltakozáshoz való jog – Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja jogos érdek vagy az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

9.  az automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog – kérheti, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés hatálya. Amennyiben ilyet észlel azt, kérjük jelezze az adatkezelő felé. Ha a jelen tájékoztató nem tartalmaz információkat az automatizált döntéshozatalról, akkor az ez elleni fellépéshez való jog értelemszerűen nem releváns.

10.  a jogorvoslathoz való jog  jogainak megsértése esetén az adatkezelő képviselőjéhez vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Az adatkezelő képviselője:

Budavári Valéria ügyvezető

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Tel.: +36/20-287-6505

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Földiné Rikkel Adél

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Tel.: +36/20-400-3184

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

További jogorvoslati lehetőségek:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Honlap: www.naih.hu

Tel.: +36-1-391-1400

Bíróság

Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek részletes ismertetése

 

Az adatkezeléssel érintett (a továbbiakban érintett) adatkezeléssel összefüggő jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismerete azért fontos, mert az adatkezelő személyes adatokat kezel. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, ami alapján az érintett azonosítható. Így személyes adat nem csak az érintett neve, azonosító jele, hanem akár a fizikai, mentális stb. azonosságára jellemző ismeret is[1].

Az érintett az adatkezeléssel összefüggő jogai gyakorlása érdekében az adatkezelőhöz fordulhat, aki indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az alábbiakban az érintettet illető egyes jogok kifejtése olvasható.

1.    Átlátható tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12-14. cikk)

Az adatkezelő jelen dokumentummal tesz eleget az adatkezelőre, az adatvédelmi tisztviselőre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az érintetti jogokra, és a jogorvoslatra, továbbá ha az adatok nem az érintettől származnak, akkor az adatok forrására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolja a személyazonosságát.

2.    Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, beleértve az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)    az adatkezelés céljai;

b)    az érintett személyes adatok kategóriái;

c)    azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)    adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)    az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)    a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)    ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)    az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

3.    A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.    A törléshez való jog - „az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk)

A személyes adatot törölni kell, ha

1.    az adatkezelés célja megszűnt;

2.    az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

3.    az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;

4.    az adatkezelés jogellenes;

5.    a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

6.    az adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor.

5.    Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

1.    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;

2.    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését;

3.    adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

4.    az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

6.    A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk)

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet, kérésére, az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

7.    Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon működik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot.

8.    A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást[2] is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.    Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog (GDPR 22. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a következő esetekben:

a)    az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b)    meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c)    az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

10.    Jogorvoslat igénybevétele – vagylagosan rendelkezésre álló lehetőségek

10.1. Adatvédelmi tisztviselő (GDPR 38-39. cikk)

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a GDPR szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak (GDPR 38. cikk (4) bek.).

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. (GDPR 12. cikk (4) bek.)

10.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető vizsgálat (GDPR 57. Cikk, 77. cikk, Infotv.[3] 51/A. (1) bekezdés, 52-54.§, 55.§ (1)-(2), 56-58. §)

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) bejelentéssel bárki (tehát nem csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja a bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a tartalmazza.

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az eljárás lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 54.§, 55. § (1)-(2) bekezdése, 56-58. §-ai tartalmazzák.

Döntést főszabály szerint a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz.

10.3. Bírósági jogérvényesítés (GDPR 79. cikk, Infotv. 23. §)

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mivel minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR-ban rögzített jogait.

A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Az érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől:

-        ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni;

-    ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsérti az érintett személyiségi jogát (pl. személyes adat illetéktelen személlyel való közlése vagy nyilvánosságra hozatala), az érintett sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől.

Salgótarján, 2021. március 31.

Budavári Valéria ügyvezető

s.k.

[1] személyes adat: GDPR 4. cikk, 1. pont: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

[2] GDPR  4.  cikk „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

[3] Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Adatkezelési tájékoztató megnyitása

Kapcsolat

Tel: +36 (32) 431-140

Mobil: +36 (30) 549-4239 | +36 (30) 549-4209

E-mail: info@tarjantabor.hu

Erdei iskola

iskola

Erdei óvoda

ovoda

Facebook

fb ikon